Dialog CB: snazší a konkrétnější pomoc

Dialog CB: snazší a konkrétnější pomoc

Nový web přináší zajímavé funkce. V sekci virtuální market najdete konkrétní požadavky od prověřených neziskových organizací. Při formulaci našich potřeb se snažíme ve většině případů řídit tím, že má jít o nefinanční pomoc, co nejlépe specifikovanou, s konkrétním účelem. Doufáme, že díky výše popsanému a přehlednému dělení dle různých parametrů bude pomoc jednodušší a rychlejší.

Další aktivitou je pak administrativně-právní zjednodušení a ukotvené této formy pomoci, které bychom rádi za pomoci právních poradců připravili pro všechny budoucí donátory i nestátní neziskové organizace. Více o aktivitách projektu.

Zobrazit všechny partnery