Podpora nástrojů pro diversifikaci finančních zdrojů u poskytovatelů sociálních služeb

Podpora nástrojů pro diversifikaci finančních zdrojů u poskytovatelů sociálních služeb

Projekt DIALOG je inovativní svým přístupem k získávání finančních darů od firemních dárců pro NNO. Při přípravě projektu jsme zapojili do diskuze o možných formách podpory zástupce místních firem, zástupce města (jako donátora) a samozřejmě zástupce NNO. Společně jsme pak navrhli možnou formu spolupráce, která je přínosná pro všechny zúčastněné.

Metoda umožňuje NNO získávat tzv. „nefinanční dary“, dárcům umožňuje darovat službu, za kterou by jinak NNO museli platit (propagace, tisk letáků, programování webových stránek apod.). Vzájemnou spolupráci NNO a místních podnikatelů podporuje projekt díky pořádání akcí, kterých se zúčastní jak dárci, tak NNO.

Dalšími klíčovými aktivitami projektu je zpracování smluv a manuálu, ve kterém bude podrobně uvedeno jak postupovat v případě darování „nefinančního daru“. Součástí projektu je i vytvoření těchto interaktivních webových stránek projektu propojených s QR aplikací. Na těchto stránkách budou poskytovatelé prezentovat své požadavky na potencionální donátory, kód QR aplikace pak budou mít možnost mít na svých vizitkách, letácích nebo třeba na budovách.

Výstupy projektu:

Projekt byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

esf

Zobrazit všechny partnery