Obědy pro děti nejsou stále samozřejmost!

Ačkoliv jedno teplé jídlo ve školní jídelně stojí max. 25 korun, bohužel jsou i takové děti, kterým maminka nebo tatínek nejsou schopni z nedostatku financí obědy na měsíc zajistit. Proto jsme se rozhodli založit sbírku a rodinám s dětmi, které jsou v dlouhodobé finanční tísni a nepříznivé životní situaci, pomoci obědy zaplatit. Oslovili jsme orgán sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města České Budějovice s nabídkou aktivní spolupráce, kdy náš spolek DialogCB bude mít za úkol sehnat finanční prostředky a sociální pracovnice pak pomohou vybrat rodiny a děti, kterým z naší sbírky pomůžeme obědy uhradit. O výši sbírky a počtu podpořených dětí/rodin budeme pravidelně informovat.

Děkujeme všem, kteří přispějí jakoukoliv částkou a pomohou třeba zrovna dětem ze svého sousedství, protože nikdo z nás neví, kdy se on sám může dostat do svízelné životní situace a ocení pomoc.

Číslo sbírkového účtu: 2400870864/2010

Zobrazit všechny partnery