O nás

DialogCB, z.s. (dále jen „spolek“) založený za účelem podpory fundraisingových aktivit a navázání spolupráce a partnerství subjektů neziskového a ziskového sektoru v Českých Budějovicích.

„Staňte se partnerem zavedené neziskové organizace. Poptávka služeb, finanční i hmotné pomoci“

Spolek byl založen na začátku roku 2014 jako výsledek předešlých snah, ve kterých šlo zejména o navázání spolupráce mezi neziskovými organizacemi prostřednictvím akce s názvem Divsefest (2012 a 2013). Sdružení zástupců neziskových organizací se formovalo již od roku 2012, kdy se uskutečnil 1. ročník festivalu DivSeFest. V současném podobě je spolek oficiálně zaregistrován od dubna roku 2014.

Naše aktivity

  • organizace a podpora fundraisingových aktivit na Českobudějovicku,
  • navázání a udržování spolupráce mezi neziskovým a ziskovým sektorem na Českobudějovicku,
  • organizace kulturně-společenských akcí zaměřených na podporu neziskových organizací působících v sociální oblasti v Jihočeském kraji, zejména pak na území Českých Budějovic a v jejich blízkém okolí.

Zakládající členové

  • Dana Kalistová (Předsedkyně spolku)
  • Šárka Kovárnová
  • Vladislav Nadberežný
  • František Kaiseršot
  • Iva Černá
  • Tereza Koutská

Chcete být součástí dialogu?

Jste nezisková organizace z Českobudějovicka? Rádi byste se podíleli na Divsefestu, popřípadě inzerovali v našem virtuálním marketu? Napište na info@dialog.cz.

Zapojené organizace:

Temperi poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitaci pro rodiny s dětmi. Tato pomoc je určena zejména pro: rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci rodiny s narušenými vztahy rodiče, kteří nezvládají výchovu svých dětí rodiny s dlouhodobě nedostatečným příjmem Dále poskytuje podporu pěstounským rodinám. Nabízíme uzavření dohody […] Zajímá mě víc »

Bezplatné poradenství ve všech oblastech občanského práva a legislativy, specializace na rodinnou problematiku a služby pro pěstouny. Odborný servis pro podání návrhu na osobní bankrot, mediace jako specifická forma pomoci v rodinných a občanskoprávních sporech mimosoudní cestou. Jihočeská rozvojová o.p.s – 10 let pomoci druhým, 10 let zkušeností Zajímá mě víc »

Centrum ARPIDA je nestátní nezisková organizace pracující na bázi občanského sdružení a obecně prospěšné společnosti. Poskytuje komplexní koordinovanou péči v duchu uceleného systému rehabilitace prostřednictvím: Střediska sociálních služeb Nestátního zdravotnického zařízení Škol a školských zařízení Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního vývoje každého jednotlivého klienta (uživatele) ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a […] Zajímá mě víc »

Diecézní charita Č. Budějovice je regionálním ředitelstvím charit v jižních Čechách, k tomu provozuje i některé projekty na podporu lidem v nouzi. Pomáhá cizincům, seniorům, osobám ohroženým domácím násilím a lidem, kteří žijí na okraji společnosti (služby sociálního poradenství, sociální péče a prevence). Organizuje Tříkrálovou sbírku, dobrovolnickou činnost, humanitární pomoc a adopci na dálku. Zajímá mě víc »

Naším cílem je usilovat o podporu osob s autismem a jejich rodin ve zvládání každodenní péče, díky níž mohou tyto osoby žít v přirozeném domácím prostředí. Tohoto cíle chceme dosáhnout: poskytováním pravidelných volnočasových aktivit a aktivizačních pobytů pro osoby s autismem setkáváním rodin, výměnou zkušeností a získáváním odbor. znalostí o autismu rozšířením půjčovny speciálních pomůcek […] Zajímá mě víc »

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. Organizace ROZKOŠ bez RIZIKA (zkráceně R-R) je nezisková organizace, která poskytuje komplexní služby sociální, zdravotní a terapeutické ženám, které pracují v sexbyznysu. Organizace byla založena v roce 1992 a od té doby se snaží prosazovat práva žen pracujících na poli sexbyznysu. Jako organizace poskytujeme registrované sociální služby – terénní program a odborné sociální […] Zajímá mě víc »

Jsme obecně prospěšná společnost poskytující sociální služby zejména zrakově postiženým občanům z celého Jihočeského kraje. Věnujeme se také prevenci zrakového postižení, osvětové činnosti a speciálním kompenzačním pomůckám, jako jsou lupy či speciální počítače, volnočasovým aktivitám a technické pomoci. Zajímá mě víc »

Cílem naší organizace je pomoc osobám v krizi, obětem trestné činnosti, domácího násilí a osobám v dluhové pasti. Působíme na území Jihočeského kraje a pro své klienty a klientky máme ambulantní poradny v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci. Na základních a středních školách v tomto kraji realizujeme programy primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Zajímá mě víc »

Koníček o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v Jihočeském kraji. Naše služby jsou určeny dětem, dospělým, zdravým i s různým znevýhodněním. Posláním o.p.s. KONÍČEK je přispívat ke zkvalitnění života a rozvoji osobnosti dětí i dospělých, nejen se znevýhodněním. Zajímá mě víc »

Pomáháme lidem. Hlavně těm, ke kterým se mnozí raději točí zády. Zlobivým dětem z ulic, závislým lidem, nebo dětem v náhradní rodinné péči. Jsme 11 služeb a 40 profesionálů v nich. Pomáháme od roku 1999 Máme široké terapeutické zázemí, a tak se můžeme soustředit na velmi složité životní situace. Středem našeho zájmu jsou: děti a […] Zajímá mě víc »

Bezodkladná kombinovaná pomoc Bílého kruhu bezpečí (BKB) obětem kriminality Zajímá mě víc »

Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. Fokus jako přístav bezpečí, kvalitní podpory a zároveň odrazový můstek do otevřené společnosti vytvářející šance… FOKUS České Budějovice, občanské sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním bylo založeno na jaře roku 2006. Je neziskovým, dobrovolným a nepolitickým sdružením, které obhajuje práva a prosazuje zájmy […] Zajímá mě víc »

Posláním společnosti Ledax o.p.s. je být partnerem na cestě důstojným a aktivním životem těm, kteří v důsledku svého věku, onemocnění či zdravotního postižení potřebují a uvítají pomoc či podporu druhého člověka. Zajímá mě víc »

Naším úkolem je, abychom na základě mnohaletých zkušeností mohli pomoci při poskytování sociálních služeb osobám z nejrůznějších cílových skupin mohli efektivněji hledat cesty při řešení jejich problémů v sociální oblasti. Zajímá mě víc »
Zobrazit všechny partnery