Projekty

Kromě Virtuálního marketu organizujeme i další projekty

 

Od 1.9.2016 jsme v Jihočeském kraji spustili projet „Burza filantropie“. Jedná se o vytvoření prostoru pro komunikaci neziskových organizací, zástupců podnikatelského sektoru a veřejné správy. Hlavní aktivitou projektu je akce, na které prezentují neziskové organizace svůj projekt a ucházejí se o finanční či materiální podporu donátorů z řad firem, podnikatelů, živnostníků a veřejné správy. Součástí projektu jsou […] Zajímá mě víc »

Obecné a aktuální informace k průběhu Manažerské akademie pro poskytovatele sociálních služeb. Zajímá mě víc »

  2. ročník výzvy ŽENA ČESKOBUDĚJOVICKA vyhlášen!! Zajímá mě víc »

Na této stránce budeme přinášet informace týkající se dotací, od aktuálních výzev (odkazy na ně budou i v samostatných aktualitách označených štítkem Cesta k dotacím) až po dotační poradenství. Zajímá mě víc »

2400870864/2010 Od listopadu 2015 běží oficiální sbírka na obědy pro českobudějovické děti. Celý projekt B.O.D. probíhá ve velmi úzké spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí (SPOD) odboru sociálních věcí českobudějovického magistrátu.   Zajímá mě víc »

Materiální banku realizujeme již druhým rokem (od září 2016). Smyslem materiální banky je přijímat, uskladňovat, případně i drobně opravovat darované vybavení domácností, ale i kanceláří, a dále ho pak přerozdělovat dle potřeby poskytovatelům sociálních služeb a jejich uživatelům, kteří jsou zrovna v sociální či finanční krizi a potřebují s vybavením svého domova pomoci. Zajímá mě víc »

Projekt Way (Cesta) se zaměřuje na zvýšení efektivity a stability členů spolku Dialog CB prostřednictvím rozšířením portfolia jejich zdrojů. Nabídnuty jim budou workshopy se zaměřením na fundraising a získávání dotací z Evropského sociálního fondu. Dále pak ucelené vzdělávání a individuální metodickou podporu přímo v jejich organizaci. Součástí projektu bude i propojování všech zapojených aktérů (veřejná zpráva, podnikatelé) […] Zajímá mě víc »

Projekt DIALOG je inovativní svým přístupem k získávání finančních darů od firemních dárců pro NNO. Při přípravě projektu jsme zapojili do diskuze o možných formách podpory zástupce místních firem, zástupce města (jako donátora) a samozřejmě zástupce NNO. Společně jsme pak navrhli možnou formu spolupráce, která je přínosná pro všechny zúčastněné. Metoda umožňuje NNO získávat tzv. […] Zajímá mě víc »

DivSeFest je festival, kterým to celé začalo (a nadále pokračuje). Vytvořil prostor pro setkání a spolupráci neziskového a ziskového sektoru. Divíte se co je to DivSeFest? Divě divadelní divácky udivující seriózně sezónní senzačně seznamovací festovně profes(t)ionální festival. Obdivuhodné propojení lidí, kteří se setkali a setkají v rámci jednoho festivalu. Staňte se jedním z nich. Zajímá mě víc »

AKTUÁLNĚ SE NEREALIZUJE! Den krásy s Mary Kay je dobročinná akce, během níž se ženy mohou dozvědět např. jaké líčení je pro ně to právě a jejíž výtěžek je poskytnut vždy na podporu některé českobudějovické organizace působící v sociální oblasti, která na Dni krásy zároveň představí přítomným ženám svou činnost. Zajímá mě víc »
Zobrazit všechny partnery