První projekty v Burze filantropie

V letošním roce se v Jihočeském kraji uskuteční první Burza filantropie, která je transparentním nástrojem k podpoře projektů neziskových organizací a nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy. Neziskové organizace s působností v okrese České Budějovice mají možnost získat finance na své veřejně prospěšné projekty. Je to jedinečná příležitost k rozvoji aktivit neziskových organizací, kterým burza přináší možnost navázat nová partnerství a získat tak další zdroje na financování jejich projektů. Je to skvělá možnost, jak blíže představit neziskový sektor nejen podnikatelům a případným donátorům, ale i veřejnosti. Možnost přihlásit projekty do pilotní Burzy filantropie skončila dne 31. března 2017, přihlášené projekty jsou uveřejněné na webových stránkách Burzy filantropie – Jihočeský kraj.  

Projekty si můžete prohlédnout na:  http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-filantropie-2017/projekty-pilot-ceske-budejovice-2017/

Přehled přihlášených projektu do pilotní BF

 

Zobrazit všechny partnery