Žena Českobudějovicka 2017 je známa

1.června 2017 v průběhu slavnostního galavečera MÓDA Fashion Day/s proběhlo vyhlášení Ženy Českobudějovicka pro rok 2017. Stala se jí paní Milena Urbanová, zakladatelka spolku Autisté jihu, z.s. a zakladatelka a ředitelka společnosti Auticentrum o.p.s. Vítězku vyhlásil Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup, společně s primátorem města Jiřím Svobodou. Kromě květiny a šerpy čekaly na vítězku další dárky. Gratulujeme!

zena-cb_vyhlaseni  zena-cb_serpa

zena-cb_spol_foto  zena-cb_sama

kytka_mfd_petka  petka_mfd_2017

Fotografie: Jakub Dvořák

 

 

Porota Ženy Českobudějovicka zasedla

24. května 2017 se na českobudějovickém biskupství sešla odborná porota, aby z došlých nominací vybrala 5 žen od užšího kola. Celkem dorazilo 26 nominací pro 20 žen!! A výběr byl opravdu náročný. Po hodinové diskuzi došlo ke shodě na těchto 5 ženách:

  1. Hana Doskočilová
  2. Hana Francová
  3. Šárka Kovárnová
  4. Veronika Láchová
  5. Milena Urbanová

Vítězka, která vzejde z této pětice, bude vyhlášena na slavnostním galavečeru MÓDA Fashion Day/s České Budějovice dne 1. června 2017. Vítězku vyhlásí a společně ocení primátor města Jiří Svoboda a diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil.

porota_2 porota_1

Zdroj fotografií: Miroslav Bína

První projekty v Burze filantropie

V letošním roce se v Jihočeském kraji uskuteční první Burza filantropie, která je transparentním nástrojem k podpoře projektů neziskových organizací a nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy. Neziskové organizace s působností v okrese České Budějovice mají možnost získat finance na své veřejně prospěšné projekty. Je to jedinečná příležitost k rozvoji aktivit neziskových organizací, kterým burza přináší možnost navázat nová partnerství a získat tak další zdroje na financování jejich projektů. Je to skvělá možnost, jak blíže představit neziskový sektor nejen podnikatelům a případným donátorům, ale i veřejnosti. Možnost přihlásit projekty do pilotní Burzy filantropie skončila dne 31. března 2017, přihlášené projekty jsou uveřejněné na webových stránkách Burzy filantropie – Jihočeský kraj.  

Projekty si můžete prohlédnout na:  http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-filantropie-2017/projekty-pilot-ceske-budejovice-2017/

Přehled přihlášených projektu do pilotní BF

 

Zobrazit všechny partnery