A jak to celé máme zorganizované?

2400870864/2010

Od listopadu 2015 běží oficiální sbírka na obědy pro českobudějovické děti. Celý projekt B.O.D. probíhá ve velmi úzké spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí (SPOD) odboru sociálních věcí českobudějovického magistrátu.

 

A jak to celé máme zorganizované?

Obědy jsou hrazeny dětem, které jsou v péči odd. sociálně právní ochrany děti a kterým obědy jejich rodiče aktuálně skutečně nemohou uhradit.

Rodič může sám požádat svou klíčovou sociální pracovnici o pomoc nebo sociální pracovnice tuto pomoc samy nabídnou (pokud shledají závažné důvody, pro které rodiče nemohou obědy uhradit). Obědy se hradí standardně po dobu 6 měsíců. Doba hrazení však může být i kratší, pokud se finanční situace zlepší dříve než za 6 měsíců. Nebo naopak i ve výjimečných případech delší. Ve většině případů se však půlroční výpomoc ukazuje jako dostačující.

Cílem této sbírky není přebírat odpovědnost za rodiče, ale vypomoci jim v obtížné sociální a finanční situaci a motivovat je k tomu, aby svou situaci aktivně řešili.

Více info najdete v tiskové zprávě   nebo v našem aktuálním letáku.

Aktuální stav našeho sbírkového účtu: 

  • celkem se podařilo k 31.12.2022 vybrat: 647.550 
  • za obědy pro děti se k 31. 12.2022 utratilo: 599.530 Kč
  • počet dětí, kterým se obědy hradily: 320
  • počet uhrazených měsíců, kdy děti obědvaly: 1.213

 

Jakým způsobem můžete přispět?

1/ Bezhotovostně zasláním libovolné částky na účet: 2400870864/2010

foto_kasička

2/ Vhozením hotovosti do našich dvou kasiček, pro které v současné době hledáme umístění. Budeme rádi za tipy!

3/ Prostřednictvím darovací smlouvy (vhodné pro právnické osoby). Vzor darovací smlouvy.

 

 

 

 

 

Jakým způsobem můžete přispět?

Bezhotovostně

zasláním libovolné částky na účet:
2400870864/2010

Vhození peněz do kasiček

Vhozením hotovosti do našich dvou kasiček, pro které v současné době hledáme umístění.

Darovací smlouva

Prostřednictvím darovací smlouvy (vhodné pro právnické osoby).

Aktuální stav našeho sbírkového účtu


Soubory ke stažení

Máte dotaz k tomuto projektu?