A jak to celé máme zorganizované?

Projekt Way (Cesta) se zaměřuje na zvýšení efektivity a stability členů spolku Dialog CB prostřednictvím rozšířením portfolia jejich zdrojů. Nabídnuty jim budou workshopy se zaměřením na fundraising a získávání dotací z Evropského sociálního fondu. Dále pak ucelené vzdělávání a individuální metodickou podporu přímo v jejich organizaci. Součástí projektu bude i propojování všech zapojených aktérů (veřejná zpráva, podnikatelé) a sdílení Dobré praxe.

Cílem je zvýšení flexibilty a stability členů spolku Dialog CB (poskytovatelů sociálních služeb) prostřednictvím navýšení kompetencí jejich vedoucích pracovníků v oblasti získávání zdrojů na zjištění provozu organizace a jejich efektivního využívání.

Doba realizace: od 1. října 2016 do 30. září 2018.

Projekt obsahuje 4 klíčové aktivity:

1. Metodické vedení, poradenství v oblasti FUNDRAISINGU (realizace workshopů na témata Start Up, Crowfunding, Komunikace s dárci, Jak si vybrat správného dárce; poradce fundraisingu vytvoří pro členskou organizaci dvouletý fundraisingový plán).

2.Metodické vedení, poradenství v oblasti získávání dotací z ESF (realizace worshopů na témata Projektový cyklus, Jak napsat projektovou žádost, Inovace v sociálních službách; realizace poradenství a sestavení individuálních dotačních plánu v členských organizacích).

3.Manažerskou akademie pro pracovníky neziskového sektoru (ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity realizace dvousemestrálního kurzu Ekonomicko – provozní řízení neziskových organizací, tzv. Manažerské akademie).

4.Zvyšování informovanosti poskytovatelů sociálních služeb, donátorů a zástupců veřejné správy, získávání nových členů spolku DialogCB (tvorba elektronického grantového kalendáře, realizace kampaně na podporu spolupráce mezi NNO, orgány místní samosprávy a podnikatelskou sférou).

Projekt je podpořený Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Jakým způsobem můžete přispět?

Bezhotovostně

zasláním libovolné částky na účet:

Vhození peněz do kasiček

Vhozením hotovosti do našich dvou kasiček, pro které v současné době hledáme umístění.

Darovací smlouva

Prostřednictvím darovací smlouvy (vhodné pro právnické osoby).

Aktuální stav našeho sbírkového účtu


Soubory ke stažení

Máte dotaz k tomuto projektu?