Telefon
+420 385 777 012
Kontaktní osoba
Zora Palčisková

Arpida, centrum pro rehabilitaci .., o.s.

Naše poslání a činnost

Centrum ARPIDA je nestátní nezisková organizace pracující na bázi občanského sdružení a obecně prospěšné společnosti. Poskytuje komplexní koordinovanou péči v duchu uceleného systému rehabilitace prostřednictvím:
  • Střediska sociálních služeb
  • Nestátního zdravotnického zařízení
  • Škol a školských zařízení
Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního vývoje každého jednotlivého klienta (uživatele) ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním [gallery ids="653,654,655" link="file"]