Telefon
+420 774 893 657

Fokus České Budějovice

Naše poslání a činnost

Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. Fokus jako přístav bezpečí, kvalitní podpory a zároveň odrazový můstek do otevřené společnosti vytvářející šance… FOKUS České Budějovice, občanské sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním bylo založeno na jaře roku 2006. Je neziskovým, dobrovolným a nepolitickým sdružením, které obhajuje práva a prosazuje zájmy osob se zkušeností s duševní nemocí a poskytuje zázemí jim i jejich rodinám.