Telefon
724 243 726
Kontaktní osoba
Barbora Čechová

THEIA – krizové centrum o.p.s.

Naše poslání a činnost

Cílem naší organizace je pomoc osobám v krizi, obětem trestné činnosti, domácího násilí a osobám v dluhové pasti. Působíme na území Jihočeského kraje a pro své klienty a klientky máme ambulantní poradny v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci. Na základních a středních školách v tomto kraji realizujeme programy primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. [gallery ids="773,774,775" link="file"]